7 tháng đầu năm 2023 có thể coi là một bước tiến vượt bậc cả về số lượng nhân sự lẫn tăng trưởng về doanh thu của Cardina. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của chính những nhân sự trong công ty. Riêng tháng 7, Cardina đón chào thêm 20 gương mặt mới, nâng tổng số Cardina-er hiện tại lên tới 226 thành viên. Cũng có rất nhiều cá nhân được thăng tiến và luân chuyển đến các vị trí quan trọng hơn. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong giai đoạn thị trường thời trang chung đang có nhiều khó khăn.
 
 

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng

biến động nhân sự 7 tháng