buổi chia sẻ của bạn Thùy chuyên viên salebạn Thùy chia sẻ về câu chuyện làm SaleLàm Sale khó lắm phải đâu chuyện đùa - Đỗ Thị Thùy - Sale Onlinechọn làm sale vì nó dạy mình lớnchia sẻ về nghề nghiệp sale của Thùy